Fjädrar

Den gamla motorn.

Mjölkhämtare

Maskin

Det kan växa överallt

Grillplatsen

Släpvagnen

Tågmuseet Arcus

Klockan i Jävre

Fyren i Jävre

Gammalt lok i Notviken

    
Lasses album